Zadání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Služba „Žádost o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací“ je určena pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítě prostřednictvím internetu.

Formulář Žádost je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací se zakreslením zájmových oblastí nad mapou. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě vůči zájmové oblasti žadatele.

Vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací (dále jen „vyjádření“) je možné zaslat na dobírku prostřednictvím držitele poštovní licence nebo od 20.11.2017 elektronicky. Zaslaná vyjádření budou zpoplatněna dle ceníku.

Od 1.3.2017 došlo ke zplnomocnění společnosti InfoTel, spol. s r.o. (dále jen InfoTel) k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízení. Vaše žádost bude vyřízena zaměstnanci InfoTelu na základě ceníku, který naleznete v upozornění na zavedení zpoplatnění.

Webové stránky pro svou práci vyžadují použití webového prohlížeče Internet Explorer (minimální verze 8), Firefox (minimální verze 3.5) nebo Chrome (minimální verze 4)